Suppergiù


Çfar është?

Suppergiù është një blog që dëshiron të ofrojë kontributin e vet për të gjithë ata që duan të mësojnë italisht.

 Shumë duhet të levizen për arsye pune ose familjare, të tjerët thjesht duan të kalojnë pushimet në vendin tonë të bukur, të tjerët mund të mos e vizitojnë kurrë Italinë, por thjesht e duan kulturën e saj dhe atë që ajo ofron.

Në këtë blog ju mund të gjeni materjal dixhitale, audio, video dhe ushtrime të shkarkueshme dhe të shtypshme të krijuara posaçërisht për të gjithë ata që duan të mësojnë, thellojnë dhe rishikojnë italishten për sa i përket gramatikës, komunikimit ose kulturës.

Pse?

Suppergiù ka një domëthenje, një kuptim të dyfishtë.

Nga njëra anë është një ndajfolje që do të thotë pak a shumë, afërsisht. Të jesh i papërpiktë, i pasaktë, i përafërt shpesh nuk është një zgjedhje, por një fazë e domosdoshme.

Kur mësoni një gjuhë, shpesh ndodh që të bëni gabime, të mos harroni fjalët e duhura, të mos dini se si të bashkoni një folje në mënyrë korrekte dhe kjo mund të shkurajojë ose edhe të paralizojë.

Suppergiù në vend të kësaj, dëshiron të jetë motoja me të cilën ne përballemi me guxim sfida e të mësuarit, të vetëdijshëm që do të gaboimë, që nuk do të jemi të përsosur dhe të duhet të shtojmë një pjesë të re në njohuritë tona gjuhësore ose kulturore çdo ditë.

Për më tepër, Suppergiù përcjell idenë e lëvizjes, lart dhe poshtë. Dëshira për të udhëtuar dhe kureshtja që shtyn të largohet është e dyta vetëm pas dëshirës për të mësuar gjuhë të reja dhe për të thelluar aspektet e kulturave që i krijuan ato. Kështu që këtu është një arsye tjetër pse pak a shumë (su per giù – alternativë grafike po aq e saktë) është blogu për ju: nëse gjithashtu ju pëlqen të udhëtoni dhe të zbuloni vende të reja dhe të pazakonta, ju jeni në vendin e duhur!


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *